Adam

Alan Turing i jego niezrealizowany projekt maszyny ACE

Alan Turing to matematyk i kryptolog z Wielkiej Brytanii, który miał ogromny wkład w rozwój kryptologii, informatyki oraz biologii matematycznej. Gdyby nie jego wynalazki i niezwykłe odkrycia, sztuczna inteligencja dziś mogłaby wcale nie istnieć. Jednym z jego najważniejszych pomysłów była maszyna ACE (Automatic Computing Engine), która miała być pierwszym komputerem ogólnego przeznaczenia, zdolnym do wykonywania dowolnych obliczeń. Niestety, Turing nigdy nie doczekał się realizacji swojego projektu.

Maszyna Turinga i maszyna ACE

Turing jest uważany za ojca teoretycznej informatyki i sztucznej inteligencji, ponieważ jako pierwszy sformułował pojęcie algorytmu i obliczalności za pomocą abstrakcyjnego modelu maszyny, nazwanego później na jego cześć maszyną Turinga. Maszyna Turinga składa się z nieskończonej taśmy podzielonej na komórki, na których zapisane są symbole z ustalonego alfabetu, oraz głowicy, która może odczytywać i zapisywać symbole na taśmie oraz poruszać się w lewo lub w prawo. Maszyna Turinga działa według ustalonego zestawu instrukcji, które określają, co ma zrobić głowica w zależności od tego, jaki symbol odczyta na taśmie. Turing udowodnił, że maszyna Turinga jest w stanie symulować dowolną inną maszynę obliczeniową i wykonać każde obliczenie, które jest w ogóle możliwe do wykonania.

Maszyna Turinga była jednak tylko teoretycznym konceptem i nie mogła być zbudowana w praktyce. Turing marzył o stworzeniu prawdziwego komputera ogólnego przeznaczenia, który mógłby realizować różne zadania obliczeniowe. W 1945 roku zaproponował projekt maszyny ACE (Automatic Computing Engine), która miała być elektroniczną realizacją maszyny Turinga. Maszyna ACE miała mieć pamięć operacyjną o pojemności 25 kilobajtów (co było ogromną ilością na tamte czasy), procesor zdolny do wykonywania 1 miliona operacji na sekundę oraz system wejścia-wyjścia oparty na taśmach papierowych lub magnetycznych. Maszyna ACE miała być programowalna za pomocą języka symbolicznego, który miał być zbliżony do dzisiejszych języków wysokiego poziomu.

Przeszkody i porażka

Turing pracował nad projektem maszyny ACE w Narodowym Laboratorium Fizycznym (National Physical Laboratory) w Londynie od 1946 roku. Jednak napotkał wiele przeszkód i oporu ze strony zarządu laboratorium oraz innych naukowców. Niektórzy uważali jego pomysł za zbyt ambitny i nierealistyczny, inni kwestionowali jego kompetencje i autorytet jako lidera projektu. Turing musiał zmagać się z brakiem funduszy, sprzętu i personelu. Ponadto jego praca była utrudniona przez tajemnicę wojskową, ponieważ nie mógł ujawnić swoich wcześniejszych dokonań w dziedzinie kryptologii podczas II wojny światowej.

Nieukończona wizja

Turing nie zdołał zrealizować swojej wizji maszyny ACE. W 1947 roku opuścił Narodowe Laboratorium Fizyczne i przeniósł się do Uniwersytetu w Manchesterze, gdzie kontynuował swoje badania nad informatyką i biologią matematyczną. W 1950 roku opublikował słynny artykuł “Obliczanie i inteligencja” (Computing Machinery and Intelligence), w którym zaproponował test Turinga jako sposób na sprawdzenie, czy maszyna może wykazywać zachowania inteligentne. W 1952 roku został skazany za “naruszenie moralności” z powodu swojej homoseksualności i poddany przymusowemu leczeniu hormonalnemu. W 1954 roku popełnił samobójstwo, zatruwając się cyjankiem.

W międzyczasie w Narodowym Laboratorium Fizycznym powstała uproszczona wersja maszyny ACE, nazwana Pilot ACE, która była pierwszym działającym komputerem elektronicznym w Wielkiej Brytanii. Pilot ACE został uruchomiony w 1950 roku i był używany do różnych celów naukowych i przemysłowych. W 1955 roku została zbudowana pełna wersja maszyny ACE, nazwana DEUCE (Digital Electronic Universal Computing Engine), która była jednym z pierwszych komercyjnych komputerów na świecie. DEUCE był produkowany przez firmę English Electric i sprzedawany do wielu instytucji i przedsiębiorstw.

Maszyna ACE była jednym z najbardziej zaawansowanych projektów komputerowych swoich czasów i miała duży wpływ na rozwój informatyki. Turing był pionierem w dziedzinie programowania i architektury komputerowej. Jego pomysły wyprzedzały swoją epokę i inspirowały kolejne pokolenia naukowców i wynalazców.

Alan Turing - ojciec informatyki

Alan Turing to wybitny matematyk i kryptolog, który zapoczątkował teoretyczną informatykę i sztuczną inteligencję. Jego największym marzeniem było stworzenie maszyny ACE, która miała być pierwszym komputerem ogólnego przeznaczenia. Niestety, Turing nie doczekał się realizacji swojego projektu z powodu wielu przeszkód i przeciwności losu. Maszyna ACE została zbudowana po jego śmierci i stała się jednym z pierwszych komercyjnych komputerów na świecie. Turing jest uznawany za jednego z najważniejszych ludzi w historii informatyki i jest upamiętniany przez wiele pomników, nagród i inicjatyw.

comments powered by Disqus