Adam

Hugging Face uruchamia HuggingChat - alternatywę open-source dla ChatGPT

Hugging Face, firma zajmująca się rozwojem i demokratyzacją sztucznej inteligencji poprzez otwarte źródła i otwartą naukę³, ogłosiła niedawno uruchomienie swojej własnej wersji ChatGPT, popularnego systemu do generowania konwersacji opartego na modelu GPT-3. Nowa aplikacja, nazwana HuggingChat, jest dostępna jako darmowy i otwarty projekt na platformie Hugging Face.

ChatGPT to system do tworzenia naturalnych i płynnych dialogów z użytkownikami, wykorzystujący zaawansowany model językowy GPT-3 stworzony przez OpenAI. ChatGPT został zaprezentowany w 2022 roku jako eksperymentalna usługa chmurowa, która pozwala na interakcję z różnymi osobowościami i tematami rozmowy. ChatGPT zyskał dużą popularność i uznanie wśród użytkowników i developerów, ale był również krytykowany za niektóre problemy związane z bezpieczeństwem, etyką i jakością generowanych odpowiedzi.

Hugging Face postanowiło stworzyć swoją alternatywę dla ChatGPT, wykorzystując swoją bogatą bazę modeli językowych opartych na architekturze Transformer³. Hugging Face jest liderem w dziedzinie naturalnego przetwarzania języka (NLP) i oferuje ponad 10 tysięcy gotowych modeli do różnych zadań NLP, takich jak klasyfikacja tekstu, tłumaczenie maszynowe, rozpoznawanie mowy czy generowanie tekstu. Hugging Face udostępnia również narzędzia i biblioteki do łatwego trenowania, oceny i wdrażania własnych modeli NLP.

HuggingChat jest aplikacją webową, która pozwala na prowadzenie rozmów z dowolnym modelem językowym dostępnym na platformie Hugging Face. Użytkownik może wybrać model spośród wielu kategorii, takich jak język, dziedzina, styl czy poziom trudności. Użytkownik może również dostosować parametry generowania tekstu, takie jak długość, temperatura czy top-k. HuggingChat umożliwia również ocenianie jakości rozmów i udostępnianie ich innym użytkownikom.

Celem tej aplikacji jest pokazanie, że jest już możliwe (kwiecień 2023) zbudowanie otwartej alternatywy dla ChatGPT. Jak wyjaśnia Hugging Face, HuggingChat jest obecnie oparty na modelach językowych wytrenowanych na dużych zbiorach danych tekstowych, takich jak Wikipedia czy Common Crawl. Nie są to modele specjalnie zaprojektowane do generowania konwersacji, więc mogą mieć ograniczenia w zakresie spójności, sensowności czy poprawności gramatycznej. Jednak Hugging Face zapowiada, że w przyszłości będzie dodawać nowe modele dedykowane do zadania dialogowego, które będą lepiej radzić sobie z różnorodnymi scenariuszami rozmów.

HuggingChat jest interesującym projektem, który pokazuje potencjał i możliwości otwartych modeli językowych do tworzenia naturalnych i angażujących dialogów z użytkownikami. Jest to również okazja dla developerów i badaczy do eksperymentowania z różnymi modelami i parametrami generowania tekstu oraz do porównywania ich z ChatGPT. HuggingChat jest dostępny pod adresem https://huggingface.co/huggingchat

comments powered by Disqus